Disclaimer

(De webmaster van) nonbonbini.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen op nonbonbini.nl verschijnt. Dit geldt voor al het inhoudelijke materiaal: teksten, foto’s en video’s. Enkele regels:

– Imitatie van de webmaster en zijn levensgezel(len) wordt niet getolereerd en er zal op gepaste wijze worden opgetreden.

– Zelfverheerlijking van en door de webmaster is daarentegen wel toegestaan en wordt ten zeerste toegejuicht. Fans en groupies kunnen contact opnemen met de webmaster via groupielove@g-unitmail.nl.

– Daar waar Nederlands niet mijn goeiste vak is, bied ik in advance (mijn Engels is beter) mijn excuses aan voor eventuele typefouten. Om te voorkomen dat deze typefouten zich voordoen wordt elke post door de ‘microsoft spellingscontrole Mêgese editie pro’ van G. v Schijndel gehaald.

Verder wens ik je veel plezier tijdens je verblijf op onze site!

De redactie!

PS: Tot slot het serieuze gedeelte. Mocht u materiaal aantreffen wat niet op het wereld wijde web behoort, dan hoor ik dat graag.